U2 Desa

U2 Desa返乡创业计划.首阶段2664大专生参与

乡村及区域发展部长拿督斯里依斯迈沙比利(右一)率领部门官员及大学领导层主持“U2Desa”推展仪式。

乡村及区域发展部(Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah)推展鼓励大专生回流乡区创业的“U2 Desa”计划(Program Usahawan Belia Pengajian Tinggi Balik Kampung)。